Nezvratné učenie posunu

Učenie sa s neobráteným posunom sa prejavuje v niektorých paradigmách učenia sa diskriminácie, v ktorých sa menia aspekty podnetu. Schopnosť organizmov odhaliť tieto zmeny a reagovať na ne poskytuje informácie o úlohe symbolických procesov, ktoré sú základom správania.

Doporučujeme:  Gastro psychológia