Neurokognitivní poruchy

Neurokognitivní je termín používaný k popisu kognitivních funkcí úzce spjatých s funkcí určitých oblastí, nervových drah nebo kortikálních sítí v mozku. Proto je jejich chápání úzce spjato s praxí neuropsychologie a kognitivní neurovědy, dvou oborů, které se široce snaží pochopit, jak struktura a funkce mozku souvisí s myšlením a chováním.

Neuronkognitivní deficit je snížení nebo zhoršení kognitivních funkcí v jedné z těchto oblastí, ale zejména v případech, kdy lze pozorovat, že v mozku došlo k fyzickým změnám, například po neurologickém onemocnění, duševním onemocnění, užívání drog nebo poranění mozku.

Klinický neuropsycholog se může specializovat na použití neuropsychologických testů k odhalení a pochopení takových deficitů a může se podílet na rehabilitaci postižené osoby. Disciplína, která studuje neurokognitivní deficity k vyvození normální psychologické funkce, se nazývá kognitivní neuropsychologie.

Doporučujeme:  Žlučník