Neofóbia

Neofóbia je fóbia, strach z nových vecí alebo skúseností. Nazýva sa aj kainotofóbia alebo kainofóbia. V psychológii je neofóbia definovaná ako pretrvávajúci a abnormálny strach z čohokoľvek nového. Vo svojej miernejšej forme sa môže prejavovať ako neochota skúšať nové veci alebo vybočiť z rutiny.

Tento pojem sa používa aj na označenie hnevu, frustrácie alebo strachu z nových vecí a zo zmien vo všeobecnosti. Niektoré konzervatívne a reakčné skupiny sa často označujú ako neofóbne, pretože sa snažia zachovať tradície alebo vrátiť spoločnosť do vnímanej minulej podoby. Technofóbiu možno považovať za špecializovanú formu neofóbie, a to strachom z nových technológií.

V biomedicínskom výskume sa neofóbia často spája so štúdiom chuti. Neofóbia z potravín je dôležitým problémom v detskej psychológii.
Neofóbia je tiež bežným nálezom u starnúcich zvierat, hoci apatia by tiež mohla vysvetliť alebo prispieť k vysvetleniu nedostatku prieskumného pudu systematicky pozorovaného pri starnutí. Vedci tvrdili, že nedostatok prieskumného pudu je z neurofyziologického hľadiska pravdepodobne spôsobený dysfunkciou nervových dráh spojených s prefrontálnou kôrou pozorovanou počas starnutia[1].

Doporučujeme:  10 spôsobov, ako sa vyrovnať s odmietnutím