Neo-teleológia

„Neoteológia je dvojdielna téza, podľa ktorej (i) máme srdcia kvôli tomu, čo
srdcia sú na to: Srdcia slúžia na cirkuláciu krvi, nie na tvorbu pulzu, takže srdcia sú tu (zvieratá ich majú), pretože ich funkciou je cirkulácia krvi.
a (ii) že bod (i) je vysvetlený prirodzeným výberom: vlastnosti sa šíria prostredníctvom
populácie kvôli ich funkciám. Tento článok napáda túto populárnu doktrínu.
Prítomnosť biologického znaku alebo štruktúry sa nevysvetľuje odvolaním sa na jeho
funkciu. Predpokladať opak znamená banalizovať prírodný výber.“

a psychológia, Oxford University Press.
Plný text)

Doporučujeme:  Dotazník šestnástich osobnostných faktorov