Neistota v pozadí krásnych žien

Vzhľadom na to, že som v minulosti trpela vysokou mierou neistoty, mám bystré oko, keď ide o rozpoznanie iných, ktorí sú sebavedomí. Stretol som sa s množstvom vnútorne aj navonok nádherných žien, ktoré zožierala chorá mentalita. Je to mimoriadne nešťastné, pretože hoci ich všetci ostatní vnímajú ako úžasné, ony majú o sebe inú interpretáciu.

Keď som objavila súvislosť medzi krásou a neistotou, začala som uvažovať o jej príčinách. Hoci sa mnohým ľuďom môže zdať tento koncept absurdný… je úplne pravdivý: každý jedinec má v sebe určitú úroveň neistoty, ale psychologická literatúra uvádza, že je obzvlášť rozšírená medzi krásnymi ženami.

„Keď vojde do miestnosti, všetci jej venujú pozornosť, prečo by si mala byť neistá?“

Ale… to je presne ono. Krásne ženy sú vysoko cenené pre svoju krásu. Od mladého veku sú neustále chválené, že sú krásne, a zvyknú si na tieto lichotivé slová. Neúmyselne začnú prirovnávať svoju hodnotu k svojim fyzickým atribútom, pretože spoločnosť si ich celý život cení práve pre to.

V roku 2012 Melissa Lynn Heinová na svojej osobnej webovej stránke Penn State University napísala:

„Keď sa prvýkrát stretneme s inými ľuďmi, ako ľudské bytosti ich kategorizujeme. Môžeme ich rozdeliť na atraktívnych, priateľských, inteligentných, pekne oblečených, úspešných atď. Táto kategorizácia je založená na našom názore na to, čo vidíme, na fyzickej príťažlivosti druhej osoby a na našom vnímaní toho, čo je pre nás fyzická príťažlivosť, a na tom, či danú osobu vnímame ako úspešnú alebo nie. Tieto informácie, ktoré o druhej osobe získame pri prvom stretnutí, sa nazývajú efekt prvenstva. Efekt prvenstva je tendencia byť ovplyvnený tým, aké informácie získame ako prvé (Schneider, Gruman a Coutts, 2012). Touto informáciou môže byť fyzická príťažlivosť, to, čo má osoba na sebe, či je priateľská, či si myslíme, že je inteligentná, či ju považujeme za úspešnú atď. Efekt prvenstva ovplyvňuje to, ako vnímame jednotlivca (Heing, 2012)“.

Doporučujeme:  5 vecí, ktoré si introverti myslia, ale nikdy ich nepovedia

Preto automaticky (a možno neúmyselne) priamo priraďujeme pozitívne vlastnosti k fyzicky atraktívnym cudzincom.

Podobne aj rôzne vedecké výskumy dokazujú, že fyzický vzhľad hrá obrovskú úlohu pri zvýhodňovaní. Keď atraktívna žena starne, mnohí muži sa jej budú dvoriť, spoločnosť sa k nej bude správať krajšie, ľahšie získa prácu alebo povýšenie ako priemerne vyzerajúce dievča atď. Ľudia sú prirodzené vizuálne tvory a priťahujú nás tí, ktorých považujeme za esteticky príjemných. „V štúdii takmer 300 holandských reklamných agentúr ekonómovia zistili, že firmy s lepšie vyzerajúcimi manažérmi mali vyššie príjmy. Celková produktivita a z nej vyplývajúce tržby boli vyššie v spoločnostiach s atraktívnejšími manažérmi, čiastočne preto, že firmy s atraktívnejšími pracovníkmi majú konkurenčnú výhodu, keď ide o interakciu s klientom“ (Spector, 2013). Podobne ako vyššie uvedený Heinov záver, štúdie jasne ukazujú, že podvedome paralelne vnímame krásneho človeka s ďalšími lesklými vlastnosťami: sebavedomý, inteligentný, milý, úspešný atď.

Je ospravedlniteľné, aby sme krásnych ľudí stavali na takýto piedestál obľúbenosti? Hlása vyššie uvedená holandská štúdia, že ak by títo vysokí manažéri už neboli krásni, interakcie s klientmi by neboli také sľubné; preto by príjmy týchto spoločností neboli také vysoké?

V dôsledku toho, že spoločnosť ich uznáva pre ich vonkajšiu krásu a automatické pozitívne osobnostné vlastnosti, majú atraktívne ženy taký vysoký štandard, ktorý musia dodržiavať a udržiavať. Široká verejnosť od nich očakáva, že si zachovajú svoju krásu, čo si vyžaduje nielen veľké úsilie, ale je to aj intenzívny tlak. Od počítania kalórií, nútenia sa do posilňovne, keď ste na smrť unavené, týždennej manikúry a hodín príprav pred tým, ako vyjdete z domu… je to obrovské množstvo práce. Krásne ženy bývajú perfekcionistky, ktoré, aj keď si uvedomujú, že sú krásne, majú hlbokú neistotu a nutkanie mať všetko pod kontrolou a udržiavať si svoj imidž.

Doporučujeme:  Existuje možnosť vedomia po smrti

Akákoľvek fyzická chyba, ktorú krásna žena má, sa zväčšuje, pretože je ozdobou výstavy – ak sa jedného dňa necíti v poriadku, jej sebavedomie je oslabené. Ženy sú neustále odmeňované a identifikované pre svoj vzhľad; veľká časť sebavedomia tejto rodovej skupiny sa zhoduje s ich imidžom. Dobre vyzerajúce ženy veria, že ich zovňajšok tvorí obrovskú časť ich identity.

Pre krásnu ženu znamená strata krásy stratu hodnoty.

Tento strach zo straty spôsobuje, že tieto ženy vyhľadávajú neustálu pozornosť, aby si potvrdili svoju krásu. Spoločnosť to môže vnímať ako potrebu a márnivosť, ale ak by sme sa na to pozreli z iného uhla pohľadu, mohli by sme sa vcítiť do toho, že je to jej neistota, ktorá ju poháňa k potrebe uznania všetkých. Môžeme za ich túžbu po neustálom schvaľovaní my?

Mám milovanú sesternicu, ktorá je neskutočne nádherná – naozaj prirodzene krásna, ale svoj vzhľad vylepšuje tým, že dodržiava mimoriadne prísny režim. Týždenná francúzska manikúra, pretože odmieta mať štiepiace sa nechty, 100 dolárov týždenne za predĺženie rias, prísna 800-kalorická diéta denne, nosenie šiat na mieru atď. Je mimoriadne náročná na údržbu, ale vďaka svojmu vzhľadu (spolu s jej silným podnikateľským myslením) si právom vyslúžila nekonečný zoznam životných úspechov. Hoci si je dobre vedomá toho, že je fyzicky príťažlivá, je v nej neustále prítomná neistota, ktorú som ľahko vnímal. Je srdcervúce sledovať niekoho tak inteligentného, motivovaného, usilovného a úspešného… ako je na seba neuveriteľne prísny.

Dámy: všetky sa snažme o všestrannú identitu. Usilujme sa byť nielen navonok krásne, ale aj so širokou škálou pozitívnych vlastností: súcitné, silné, vzdelané, empatické atď. Takto, aj keď máme pocit, že náš vzhľad nie je „na úrovni“, máme mnoho iných vlastností, ktoré vyniknú. Áno, spoločnosť uprednostňuje jedincov, ktorí sú krásni, ale navyše uprednostňuje tých, ktorí majú osobnosť, ktorá stojí za to. Všetci máme vlastnosti, ktoré nás robia osobitými; mali by sme ich oslavovať namiesto toho, aby sme sa zaoberali našimi vonkajšími nedostatkami.

Doporučujeme:  Honor

Hein, M. L. (2012, 9. decembra). Atraktívni ľudia sú lepší. Získané 26. decembra 2016 z http://www.personal.psu.edu/bfr3/blogs/asp/2012/12/attractive-people-are-better.html.

Noceti, D. (2009, 3. december). You are beautiful [Blogový príspevok]. Získané z http://diviningthewords.blogspot.com/2009_12_01_archive.html.

Sammuel, J. (2013, 11. januára). Prečo sú krásne ženy také neisté [Blog post]. Prevzaté z http://psychologyofdating.net/why-are-beautiful-women-so-insecure/

Schneider, F., J. Gruman, L. Coutts. (2012). Aplikovaná sociálna psychológia: Pochopenie a riešenie sociálnych a praktických problémov. Druhé vydanie. Sage: Los Angeles, CA.

Taká mladá, taká krásna, taká neistá: Máloktorá žena ocení svoj vzhľad, keď je v plnom rozkvete. Tu tri z nich prežívajú staré neistoty v listoch svojim mladým, úzkostlivým ja. (2013, 11. apríl). Prevzaté z http://www.capitalbay.com/uk/329466-so-young-so-beautiful-so-insecure-few-women-appreciate-their-looks-when-they-re-in-full-bloom-here-three-relive-old-insecurities-in-letters-to-their-anxious-young-selves.html.

Spector, D. (2013, 12. júna). VEDA 8 vedecky dokázaných dôvodov, prečo je život lepší, ak ste krásni. Získané 26. decembra 2016 z http://www.businessinsider.com/studies-show-the-advantages-of-being-beautiful-2013-6.

Percentuálny počet hlasov: 55.555556%

Percentuálny podiel znížených hlasov: 44.444444%

Kvíz na záver

Čo je fyzická príťažlivosť človeka?

 • Fyzická krása
 • Smv
 • Sexuálna hodnota
 • Veľkosť penisu

Čo je v človeku najrozšírenejšie?

 • Neistota
 • Žiarlivosť
 • Nízke sebavedomie
 • Nedostatočnosť
 • Sebauvedomenie
 • Narcizmus

Prečo si ženy cenia svoj vzhľad?

 • Prvý obrázok
 • Druhá fotografia
 • Rovnako ako

Čo znamená fyzická príťažlivosť inej osoby a naše vnímanie toho, čo je pre nás fyzická príťažlivosť, a či túto osobu vnímame ako úspešnú alebo nie?

 • Niekto
 • On/ona
 • Individuálne
 • On/ona sám/sama

Kto je najneistejší a najkrajší?

 • Muži