Negativita súvisiaca s chybou

Negativita súvisiaca s chybou (ERN) (niekedy označovaná ako Ne) je zložkou potenciálu súvisiaceho s udalosťami (ERP). ERP je elektrická aktivita v mozgu meraná pomocou elektroencefalografie (EEG) a časovo viazaná na vonkajšiu udalosť (napr. prezentáciu vizuálneho podnetu alebo chybu pri výkone). Silná zložka ERN sa pozoruje po spáchaní chýb počas rôznych úloh výberu, aj keď si účastník nie je výslovne vedomý, že urobil chybu; v prípade nevedomých chýb sa však ERN znižuje. ERN sa pozoruje aj vtedy, keď sa chyby dopustia primáty, ktoré nie sú ľuďmi.

Doporučujeme:  Povrchový fibulárny nerv