Návod na použitie menstruačného kalíška

Čo je to menštruačný kalíšok?

Menštruačný kalíšok alebo menštruačný pohárik je dámska hygienická pomôcka určená pre opakované použitie pri menštruácii. Zavádza sa dovnútra pošvy, kde zhromažďuje menštruačnú krv.

Menštruačné kalíšky sú štandardne dodávané vo veľkostiach S /menšie/ a L /väčšie/, rozdiely medzi nimi sú v rozmeroch a kapacite menštruačnej krvi.

Zavádzanie menštruačného kalíška

Pred zavedením a vybraním kalíška dodržujte hygienické zásady, najmä odporúčame umyť si ruky a genitálie teplou vodou alebo aspoň použiť neparfumované vlhčené utierky. Pred prvým použitím menštruačný kalíšok umyte. Zvoľte si pohodlnú polohu po sediačky, po stojačky, v drepe alebo po kľačiačky. Kalíšok sa zavádza lepšie, keď je vlhký. Použite vodu alebo lubrikačný gél.

Menštruačný kalíšok zložte, pevne ho držte medzi prstami a palcom najnižšie, ako to je možné, aby ste ho ešte udržali preložený. Druhou rukou roztvorte vnútorné pysky, nájdite vchod do pošvy a zaveďte menštruačný kalíšok hore a dozadu.

Až keď bude kalíšok viac-menej celý v pošve, môžete ho pustiť. Ústie kalíška sa roztvorí, priľne k pošvovým stenám a vznikne tak podtlak potrebný k tomu, aby krv neunikala mimo kalíška. Zavedenie kalíška nie je o moc ťažšie ako zavedenie tampónu, takže sa toho rozhodne nemusíte báť!

Uistite sa, že ste kalíšok zaviedli správne, uchopte ho za stopku ( nebojte sa, nezasuniete ho tak ďaleko, že by ste naň nedosiahli a tvar kalíška zabráni posunutiu smerom dovnútra) a skúste kalíšok ľahko povytiahnuť. Ak to nepôjde, vznikol podtlak a zavedenie bolo správne. Pokiaľ by kalíšok išiel vytiahnuť ľahko, pravdepodobne sa nerozvinul správne a neprilieha dobre k pošvovej stene. V takom prípade postup opakujte.

POZOR: Menštruačný kalíšok je uložený nižšie ako tampón.

Vytiahnutie menštruačného kalíška

Vyprázdňujte menštruačný kalíšok po 4-8 hodinách. Umyte si ruky teplou vodou a mydlom a dôkladne si ich opláchnite čistou vodou. Sadnite si na toaletu alebo do podrepu. Poloha v drepe skracuje pošvu a uľahčuje tak vytiahnutie. Jemne ťahajte za stopku, pokým nedosiahnete na spodok Vášho menštruačného kalíška. Pokiaľ na stopku nemôžete dosiahnuť, zatlačte pošvovými svalmi, pokým sa Vám nepodarí uchopiť spodok kalíška.

Doporučujeme:  Ako prežiť menštruáciu na dovolenke?

Po vybratí je potrebné zrušiť podtlak, ktorý vznikol pri zavedení. Stlačte spodnú časť kalíška, tým docielite to, že sa ústie kalíška oddiali od pošvovej steny. Potom kalíšok vytiahnite. Pri vyberaní si môžete pomôcť stiahnutím pošvových svalov.

Pokiaľ práve nebudete hlavou dolu, nazhromaždená krv Vám z kalíška pri vyberaní rozhodne nevytečie! Vonkajšia spodná časť kalíška sa pri správnom zavedení do kontaktu s krvou nedostane, takže Vám nehrozí zašpinenie.

Jemne stlačte spodok kalíška alebo zasuňte prst pozdĺž menštruačného kalíška. Mali by ste počuť, ako sa menštruačný kalíšok uvoľnil a odlepil sa od steny pošvy. Keď je spodok kalíška takmer vonku, nakloňte ho mierne šikmo, aby ste vybrali polovicu okraja. Potom vytiahnite aj druhú polovicu. Týmto spôsobom vyberte menštruačný kalíšok hladko von a tekutina zostane vo vnútri.

Vyprázdnite obsah menštruačného kalíška do toalety, opláchnite ho pre opätovné zavedenie.

Upozornenie na riziká

Ak trpíte zdravotnými či gynekologickými problémami, konzultujte použitie menštruačného kalíška s lekárom. Tento návod na použitie nenahrádza lekársku konzultáciu.

Správne vložený menštruačný kalíšok by nemal byť v tele cítiť. Menštruačný kalíšok používajte iba počas menštruácie. Menštruačný kalíšok nebráni v otehotnení ani v prenose sexuálne prenosných chorôb.

Menštruačný kalíšok neodporúčame ženám, ktoré majú abnormálne anatomické odchýlky, napríklad poklesnutú maternicu.

V prípade akýchkoľvek neočakávaných problémov neodkladne vyhľadajte lekára.