Nav1.5

Proteín iónového kanála Nav1.5 je kódovaný génom SCN5A. Mutácie v tomto géne sa spájajú so syndrómom dlhého QT typu 3 (LQT3), Brugadovým syndrómom a idiopatickou komorovou fibriláciou.

Doporučujeme:  Pars intermedia