Národná zdravotná služba

Národná zdravotná služba (National Health Service – NHS) je názov, ktorý sa bežne používa na označenie štyroch verejne financovaných systémov zdravotnej starostlivosti v Spojenom kráľovstve, či už spoločne alebo jednotlivo, hoci len zdravotná služba v Anglicku používa názov „National Health Service“ bez ďalšieho upresnenia. Verejne financovaná zdravotnícka organizácia v Severnom Írsku nepoužíva pojem „National Health Service“, ale stále sa bežne označuje ako „NHS“[1].

Každý systém, ktorý tvorí základ zdravotnej starostlivosti v Spojenom kráľovstve, funguje nezávisle a je politicky zodpovedný príslušnej decentralizovanej vláde Škótska (škótska vláda), Walesu (waleská vláda) a Severného Írska (severoírska vláda) a vláde Spojeného kráľovstva v Anglicku.

Pôvodne boli zriadené tri služby (pre Anglicko a Wales, Škótsko a Severné Írsko) na základe samostatných právnych predpisov a začali fungovať 5. júla 1948. Ministerstvo zdravotníctva zodpovedalo za NHS v Anglicku a Walese, škótsky úrad zodpovedal za NHS v Škótsku a vláda Severného Írska zodpovedala za verejné zdravotníctvo v Severnom Írsku. Po vytvorení waleského úradu v roku 1964 naň bola v roku 1969 z ministerstva zdravotníctva presunutá zodpovednosť za služby verejného zdravotníctva vo Walese [2]. Na druhej strane zodpovednosť za NHS Walesu a NHS Škótska prešla v rámci decentralizácie v roku 1999 z waleského úradu na waleské ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb a zo škótskeho úradu na ministerstvo zdravotníctva škótskej vlády.

Ak pacient s bydliskom v jednej krajine Spojeného kráľovstva potrebuje liečbu v inej krajine, nedochádza k diskriminácii. Následné finančné záležitosti a papierovačky spojené s takouto vzájomnou spoluprácou sa riešia medzi zúčastnenými organizáciami a vo všeobecnosti nedochádza k osobnej účasti pacienta porovnateľnej s tou, ktorá by mohla nastať, keď obyvateľ jednej členskej krajiny Európskej únie dostane liečbu v inej krajine.