Mužské gentitalia

Latinský termín genitálie, niekedy preložený ako genitálie a genitálna oblasť, sa používa na označenie navonok viditeľných pohlavných orgánov, známych ako primárne genitálie alebo vonkajšie genitálie: u mužov penis.

Ostatné, skryté pohlavné orgány sa označujú ako sekundárne pohlavné orgány alebo vnútorné pohlavné orgány. Najdôležitejšie z nich sú gonády, pár pohlavných orgánov, konkrétne semenníky u samcov . Gonády sú pravé pohlavné orgány, ktoré vytvárajú reprodukčné gaméty obsahujúce dedičnú DNA. Produkujú tiež väčšinu primárnych hormónov, ktoré ovplyvňujú pohlavný vývoj, a regulujú ostatné pohlavné orgány a pohlavne diferencované správanie.

Doporučujeme:  CBT