Nie je to potrebné. Keďže máte kalíšok zavedený vo vnútri pošvy, nijako vám neprekáža pri návšteve toalety. Aj napriek tomu majú niektoré ženy obavy z toho, že pri vykonávaní veľkej potreby kalíšok „vytlačia“ von. Kalíšok sa skutočne môže mierne posunúť smerom dolu, jeho úplné vypadnutie však nehrozí a nakoniec sa sám vráti do pôvodnej pozície. Keby sa vám predsa len niekedy stalo, že by vám kalíšok spadol do záchodovej misy, nič sa nedeje, jednoducho ho vyberte, dobre opláchnite a vyvarte.

Poznámka: Ak máte problémy s pretekaním kalíška, môže to byť spôsobené tým, že sa pri veľkej potrebe kalíšok stlačí a poruší sa podtlak. Preto radšej vždy skontrolujte, či kalíšok zostal správne zavedený.