Morálna terapia

Morálna terapia je prístup k psychoterapii, ktorý sa zameriava na otázky morálky a pokúša sa riešiť duševné ťažkosti a duševné poruchy z morálneho hľadiska. Nemusí to byť to isté ako prístup z náboženského hľadiska.

Doporučujeme:  Farmaceutická spoločnosť