Mluvící zvířata

Mluvící zvíře nebo mluvící zvíře odkazuje na jakoukoli formu zvířete, které není lidské a které může vydávat zvuky (nebo gesta) připomínající zvuky (nebo gesta) lidského jazyka. To je aspekt komunikace se zvířaty. Mnoho druhů nebo skupin zvířat vyvinulo formy komunikačních systémů se zvířaty (zkráceně ACS viz Derek Bickerton pro synopsi tohoto termínu), které se některým zdají být neverbálním jazykem. Ty nejsou definovány jako jazyk v lidském slova smyslu kvůli nedostatku gramatiky, syntaxe, [rekurze]], a posunu. Studie poznávání zvířat byly pravděpodobně úspěšné ve výuce některých zvířat mluvit nebo znakovou řeč, podobnou znakové řeči, ale ve skutečnosti tak definovány nebyly. Například ve slavném případě gorily Koko se Koko nedokázala odpoutat od tady a teď (posunutí) ve svých znameních. To mimo jiné představuje různé znaky lidského jazyka, kterých Koko a podobná zvířata nedokázala dosáhnout.

O napodobování a porozumění

Tento termín může mít téměř doslovný význam, protože odkazuje na zvířata, která mohou napodobovat lidskou řeč, i když ne nutně mají pochopení pro to, co mohou napodobovat. Nejčastějším příkladem toho by byli papoušci, z nichž mnozí nesmyslně opakují mnoho věcí skrze expozici. Je to antropomorfismus nazývat tuto lidskou řeč, protože nemá žádné sémantické základy.

Chytrý Hans byl kůň, o kterém se tvrdilo, že byl schopen vykonávat aritmetické a jiné intelektuální úkoly. Po formálním vyšetřování v roce 1907 psycholog Oskar Pfungst prokázal, že kůň tyto duševní úkoly ve skutečnosti nevykonával, ale sledoval reakci svých lidských pozorovatelů. Kůň reagoval přímo na nedobrovolné podněty v řeči těla lidského trenéra, který měl schopnosti vyřešit každý problém, přičemž trenér netušil, že takové podněty poskytuje.[1]

O formalitách zvířecího jazyka

„Formální jazyk“ vyžaduje komunikaci se syntaxí i sémantikou. Nestačí pouze sdělovat informace nebo dokonce používat symboliku ke sdělování myšlenek. Zatím nebylo prokázáno, že by si nějaký živočišný druh vyvinul formální jazyk nebo byl schopen se formální jazyk naučit.

Doporučujeme:  Arginin vazopresin receptor 2

Výzkumníci se pokusili naučit lidoopy (šimpanze, gorily a orangutany) mluvené řeči se špatnými výsledky a znakové řeči s výrazně lepšími výsledky. Nicméně i nejlépe komunikující lidoop prokázal neschopnost pochopit myšlenku syntaxe a gramatiky, místo toho komunikoval v nejlepším případě na stejné úrovni jako pidgin jazyk u lidí. Jsou expresivní a komunikativní, ale postrádají formálnost, která zůstává takovou raritou v lidské řeči.

Nicméně moderní výzkum ukazuje, že klíčovým rozdílem je ve skutečnosti to, že zvíře neklade otázky a že formální syntaxe je pouze povrchní detail.[2] Existují i další rozdíly, včetně špatné přesnosti, jak ukazuje bonobo Kanzi používající lexigram pro „hon“ zaměnitelně s lexigramem pro „get“[3], a existují výzkumy podporující názory, že jazyková omezení u zvířat jsou způsobena omezenou obecnou mozkovou silou (na rozdíl od nedostatku specifického modulu) a že slova vznikají rozdělením vět na kousky, což činí gramatiku zásadnější než sémantiku.[4] Tvrzení, že syntaxe je klíčovým rozdílem mezi lidským a zvířecím jazykem, je velmi pochybné.

Výzkum provedený Dr. Irene Pepperbergovou silně naznačuje, že papoušci jsou schopni mluvit v kontextu a s úmyslným významem. Pepperbergův hvězdný žák Alex Africký papoušek šedý prokázal schopnost sestavit slova z písmen – jinými slovy číst a hláskovat.

Tento článek je označen od června 2011.

Doma mluvící kočka Tiggy

Výuka zvířat · Zvířecí jazyk · Poznávání zvířat · Bioakustika · Etologie · Evoluční lingvistika · FOXP2 · Původ jazyka · Proto-jazyk

Ptačí píseň · Mluvící ptáci · Velký opičí jazyk (jerkština)

Seznam komunikativních ptáků · Seznam komunikativních opic · Slon Kosík