Mladí opatrovatelia

14-ročné mladé starostlivé dievča

Mladý opatrovateľ alebo mladý opatrovateľ je typ opatrovateľa, ktorým je dieťa alebo mladý človek (do 18 rokov alebo v niektorých programoch do 25 rokov), ktorého život je ovplyvnený starostlivosťou o osobu so zdravotným postihnutím alebo dlhodobým ochorením.

Osoba, o ktorú sa starajú, môže byť rodič, súrodenec, iný člen rodiny alebo priateľ, ale nemusí s nimi žiť v rovnakej domácnosti. Starostlivosť, ktorú poskytujú, môže byť praktická, fyzická a emocionálna.

Pojmy „zdravotné postihnutie“ a „dlhodobá choroba“ neznamenajú len telesné postihnutie alebo chorobu, ale zahŕňajú napríklad aj duševné choroby, poruchy učenia alebo drogovú závislosť, slabosť alebo starobu.

Doporučujeme:  Entrez