Mikroelektroda

Mikroelektroda je velmi malá elektroda s hrotem mezi 0,5 a 5 mikrony, která se používá v elektrofyziologických studiích, například při záznamu jedné jednotky. Působí jako elektrický vodič, který přenáší elektrickou informaci v mozku do zesilovacího a záznamového zařízení pro analýzu.

David Hubel vynalezl moderní kovovou mikroelektrodu z laku Stoner-Mudge a wolframu a moderní hydraulický mikropohon, pro jehož výrobu se musel naučit základní obráběcí dovednosti.

Doporučujeme:  Asocialita