Metódy skladania menštruačného kalíška

Práve ste rozbalili svoj prvý menštruačný kalíšok, obraciate ho v rukách a premýšľate, ako je možné, že je taký veľký… Vravíte si, či ste nezvolili zlú veľkosť a že zaobstaranie kalíška nebol možno až taký dobrý nápad. Omyl! Menštruačný kalíšok je skvelým pomocníkom každej modernej ženy a s trochou cviku sa ho naučíte zavádzať v priebehu sekúnd.

Kalíšok správnej veľkosti je väčší než váš pošvový vchod, a tak, pokiaľ ste doposiaľ používali tampóny, môžete byť trochu vyvedená z miery. Kalíšok sa pred zavedením prstami zloží do menší šírky, takže je potom ľahké zaviesť ho. Skladanie má ale ešte jeden dôvod – pri roztvorení kalíška v pošve sa vytvorí podtlak, ktorý je pre jeho správnu funkciu kľúčový. Existuje hneď niekoľko spôsobov skladania kalíška, niektoré sú úplne ľahké, iné vyžadujú určitú zručnosť. Pozrime sa teraz spoločne na tie najobľúbenejšie.

C-Fold – „Céčko“

Zďaleka najpoužívanejší spôsob skladania kalíška, predovšetkým pre svoju jednoduchosť. Kalíšok uchopte na protiľahlých stranách ľavým palcom a ukazovákom a stisnite k sebe. Palcom a ukazovákom pravej ruky uchopte stlačené okraje a tiež ich stisnite k sebe, prsty ľavej ruky dajte preč. V pravej ruke teraz máte kalíšok zložený do tvaru písmene C.

S-Fold – „Esko“

Kalíšok stlačte a uchopte oboma rukami, vždy palcom a ukazovákom na kraji obruby. Ruky približujte k sebe tak, aby sa kalíšok stočil do tvaru písmene S. Chce to trochu cviku a pravdepodobne sa vám to nepodarí s extra pevnými typmi kalíškov.

7-Fold – „Sedmička“

Palcom a ukazovákom pravej ruky uchopte kalíšok v prostrednej časti a stlačte. Stlačený kalíšok držte prstami ľavej ruky za obrubu v jej ľavej tretine. Prstami pravej ruky uchopte pravú hornú časť kalíška a prehnite ju šikmo dolu. Obruba vytvorí tvar čísla sedem. Túto metódu určite vyskúšajte, pokiaľ máte problém s nedostatočným roztvorením kalíška vo vnútri pošvy.

Doporučujeme:  Je menštruačný kalíšok bezpečný?

Punch-Down Fold

Kalíšok uchopte do ľavej ruky a palec (alebo ukazovák) pravej ruky položte na obrubu kalíška. Zatlačte prst smerom dolu a mierne od seba. Palcom a ukazovákom ľavej ruky stlačte okraje kalíška vedľa palca k sebe, palec vytiahnite. Tento spôsob skladania je vhodný pre všetky ženy, ktoré majú problém so zavádzaním, lebo vrch takto zloženého kalíška je veľmi úzky a až postupne sa rozširuje.

Labia Fold

Uchopte kalíšok oboma rukami. Palcom a ukazovákom pravej ruky stisnite pravú stranu obruby, ale asi len do štvrtiny. Túto časť tlačte proti ostatku kalíška a mierne dolu, aby ju ostatná časť obruby akoby objímala.

Tulip Fold – „Tulipán“

Tento spôsob je podobný metóde Punch-Down Fold. Kalíšok držte v ľavej ruke a palcom pravej ruky stlačte obrubu smerom dovnútra a dolu, a ešte k tomu mierne doprava. Pravý okraj kalíška potom prehnite šikmo dolu cez palec, pridržte a palec vyberte. Kalíšok by mal teraz pripomínať púčik.