Metasystem

Metasový přechod je vznik, prostřednictvím evoluce, vyšší úrovně organizace nebo kontroly.

Prvotními příklady jsou vznik života, přechod od jednobuněčných k mnohobuněčným organismům a vznik symbolického myšlení. Metasosystém je tvořen integrací řady původně nezávislých složek, jako jsou molekuly, buňky nebo individiduality, a vznikem systému řídícího nebo řídícího jejich interakce. Jako takové se kolektiv složek stává novým, cílevědomým jedincem, schopným jednat koordinovaně. Tento metasystém je složitější, inteligentnější a flexibilnější ve svém jednání než výchozí komponentní systémy.

Koncept přechodu metasystémů zavedl kybernetik Valentin Turchin ve své knize z roku 1977 „Fenomén vědy“ a rozvinul jej mimo jiné Francis Heylighen v projektu Principia Cybernetica. Související pojem evolučního přechodu navrhli biologové John Maynard Smith a Eors Szathmary ve své knize z roku 1995 The Major Transitions in Evolution a rozvinul jej mimo jiné Richard Michod.

Níže jsou uvedeny klasické kvanty metasystémového přechodu a jejich standardní reifikace jako emergentní vlastnosti od počátku života k sapientní kultuře:

Doporučujeme:  Dobrovolný závazek