Kategórie
Psychologický slovník

Merania schopností

Testy spôsobilosti sú testy určené na meranie spôsobilosti, teda schopnosti získať zručnosti alebo vykonávať úlohy v budúcnosti. Testy schopností sú testy určené na hodnotenie už existujúcich mentálnych alebo fyzických schopností.

Interpretácia týchto testov sa zvyčajne vzťahuje na špecifické vekové alebo skupinové normy a môže sa použiť na predpovedanie budúcej študijnej alebo pracovnej úspešnosti. Príkladom sú testy inteligencie

Schopnosti sa spravidla testujú formou batérie schopností, ktorá testuje veľký počet schopností naraz so sériou malých testov pre každú schopnosť. Batérie schopností sa môžu viac orientovať na vrodené schopnosti alebo viac na naučené zručnosti. Batérie schopností, ktoré sa prikláňajú k schopnostiam, sú často užitočné pri výbere povolania. Poprednými výskumníkmi a šíriteľmi testov schopností sú: