Mentálne retardovaní v ústavnej starostlivosti

Inštitucionalizovaní mentálne retardovaní je trochu zastaraný termín, ktorý sa vzťahuje na ľudí s poruchami učenia, ktorí sa stali inštitucionalizovanými v dôsledku dlhoročného pobytu v nemocnici alebo v iných zariadeniach ústavnej starostlivosti, ako sú detské domovy atď. Na hlbšej úrovni sa predpokladá, že tieto životné podmienky do určitej miery spôsobili ich slabú výkonnosť prostredníctvom procesov psychosociálnej mentálnej retardácie s nedostatkom vzdelávacích príležitostí atď.

Doporučujeme:  Britská nezávislá skupina