Medzinárodná spoločnosť pre behaviorálnu a neurálnu genetiku

Medzinárodná spoločnosť pre behaviorálnu a neurálnu genetiku (IBANGS) bola založená v roku 1996 ako Európska spoločnosť pre behaviorálnu a neurálnu genetiku. Názov a pôsobnosť spoločnosti sa zmenili na medzinárodné na prvom zasadnutí spoločnosti v Orléanse vo Francúzsku v roku 1997. Cieľom IBANGS je podporovať výskum a vzdelávanie v oblasti behaviorálnej a neurálnej genetiky. IBANGS vydáva vedecký časopis Genes, Brain and Behavior v spolupráci s vydavateľstvom Blackwell Publishing. IBANGS je zakladajúcim členom Federácie európskych neurovedeckých spoločností.

Doporučujeme:  Spoločné rodičovstvo