Medziľudské vzťahy

Medziľudské vzťahy sú sociálne asociácie, spojenia alebo afiliácie medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Líšia sa rôznou úrovňou intimity a zdieľania, čo znamená objavenie alebo vytvorenie spoločného základu, a môžu sa sústreďovať na niečo spoločné. Štúdiom vzťahov sa zaoberá sociológia, psychológia a antropológia.

Typy medziľudských vzťahov

3) Intimita – veľmi blízka, možno si vymenili nejaký osobný majetok alebo niečo, čo predstavuje ďalší záväzok. (napr. v romantickom vzťahu to môže byť prsteň so sľubom alebo priateľský náhrdelník symbolizujúci, že dvaja ľudia sú najlepší priatelia)

4) Zhoršenie – veci sa začnú rozpadávať. V romantickom vzťahu sa ľudia zvyčajne približne po šiestich mesiacoch dostanú z fázy, ktorá sa niekedy označuje ako „medové týždne“, NRE alebo limerancia, a začnú si všímať nedostatky. Spôsob, akým sa s nimi vysporiadajú, určuje osud vzťahu.

Priateľstvo môže zahŕňať určitý stupeň tranzitivity. Inými slovami, osoba sa môže stať priateľom priateľa existujúceho priateľa. Ak však dvaja ľudia majú sexuálny vzťah s tou istou osobou, môžu sa stať skôr konkurentmi než priateľmi. V súlade s tým môže sexuálne správanie so sexuálnym partnerom priateľa poškodiť priateľstvo (pozri milostný trojuholník). Sexuálne vzťahy medzi dvoma priateľmi majú tendenciu zmeniť tento vzťah, a to buď tým, že ho „posunú na vyššiu úroveň“, alebo ho prerušia. Sexuálni partneri môžu byť tiež klasifikovaní ako priatelia a sexuálny vzťah môže priateľstvo buď posilniť, alebo znehodnotiť.

Právna sankcia posilňuje a legalizuje manželstvá a partnerské zväzky ako vnímané „úctyhodné“ stavebné kamene spoločnosti. Napríklad v Spojených štátoch amerických de-kriminalizácia homosexuálnych sexuálnych vzťahov v rozhodnutí Najvyššieho súdu Lawrence v. Texas (2003) uľahčila mainstreaming homosexuálnych dlhodobých vzťahov a otvorila možnosť legalizácie manželstiev osôb rovnakého pohlavia v tejto krajine.

Objavenie alebo vytvorenie spoločného základu medzi jednotlivcami je základnou zložkou trvalých medziľudských vzťahov. Strata spoločného základu, ku ktorej môže časom dôjsť, môže mať tendenciu ukončiť medziľudské vzťahy.

Doporučujeme:  Daniel Goldstein

Pre každý typ vzťahu sú potrebné základné zručnosti, bez ktorých nie sú možné pokročilejšie vzťahy. Systemický koučing presadzuje hierarchiu vzťahov od priateľstva až po globálny poriadok. Odbornosť v každom type vzťahu (v tejto hierarchii) si vyžaduje zručnosti všetkých predchádzajúcich typov vzťahov. (Napríklad partnerstvo si vyžaduje zručnosti v oblasti priateľstva a tímovej práce).

Medziľudské vzťahy založené na príbuzenstve a príbuzenskom vzťahu môžu pretrvávať aj napriek absencii lásky, náklonnosti alebo spoločného záujmu. Ak sú tieto vzťahy v zakázanom stupni, sexuálna intimita v nich by bola tabu incestu.

Manželstvo a civilný zväzok sú vzťahy, ktoré sú posilnené a legalizované ich právnou sankciou, aby boli „rešpektovanými“ stavebnými kameňmi spoločnosti. V Spojených štátoch amerických de-kriminalizácia homosexuálnych sexuálnych vzťahov v prelomovom rozhodnutí Najvyššieho súdu Lawrence v. Texas (2003) uľahčila „mainstreaming“ homosexuálnych dlhodobých vzťahov a otvorila možnosť legalizácie manželstiev osôb rovnakého pohlavia v tejto krajine.

V intímnych vzťahoch často, ale nie vždy, existuje implicitná alebo explicitná dohoda, že partneri nebudú mať sex s niekým iným – monogamia. Miera akceptácie fyzickej intimity s inými ľuďmi sa môže líšiť. Napríklad manžel môže byť viac prístupný tomu, aby sa jeho manželka fyzicky zblížila so svojou priateľkou, ak ju má, než so svojím priateľom (pozri aj žiarlivosť).

V priateľstve existuje určitá tranzitívnosť: človek sa môže stať priateľom priateľa existujúceho priateľa. Ak však dvaja ľudia majú sexuálny vzťah s tou istou osobou, môžu byť skôr konkurentmi než priateľmi. V súlade s tým môže sexuálne správanie so sexuálnym partnerom priateľa poškodiť priateľstvo. Pozri milostný trojuholník.

Sexuálne vzťahy medzi dvoma priateľmi môžu zmeniť tento vzťah tým, že ho „posunú na vyššiu úroveň“ alebo ho prerušia. Sexuálnymi partnermi môžu byť aj priatelia: sexuálny vzťah môže priateľstvo buď posilniť, alebo znehodnotiť.

Doporučujeme:  Sociálna inteligencia

Rozmach populárnej psychológie viedol k explózii záujmu o medziľudské vzťahy (často nazývané jednoducho: „vzťahy“). Osobitná pozornosť sa v tejto súvislosti venuje intímnym vzťahom, ale sociológia uznáva aj mnohé iné medziľudské väzby s väčším alebo menším trvaním a/alebo významom.

Vzťahy nemusia byť zdravé. Medzi nezdravé príklady patria vzťahy zneužívania a spoluzávislosť.

Sociológovia uznávajú hierarchiu foriem činnosti a medziľudských vzťahov, ktorá ich delí na: správanie, konanie, sociálne správanie, sociálne konanie, sociálny kontakt, sociálnu interakciu a napokon sociálny vzťah.