Marie Louise von Franz

Marie-Louise von Franz (4. januára 1915 – 17. februára 1998), dcéra rakúskeho baróna, narodená v Mníchove, bola švajčiarska jungovská psychologička a vedkyňa. Spolupracovala s Carlom Jungom, ktorého spoznala v roku 1933 a poznala ho až do jeho smrti v roku 1961. Založila Inštitút C. G. Junga v Zürichu. Ako psychoterapeutka údajne vyložila viac ako 65 000 snov, pričom svoju prax vykonávala najmä v Kusnachte vo Švajčiarsku.

Napísala viac ako 20 zväzkov o analytickej psychológii, najmä o rozprávkach, ktoré súvisia s archetypálnou alebo hĺbkovou psychológiou, konkrétne so zosilnením tém a postáv. Písala aj o témach, ako je alchýmia, ktorú rozoberala z jungovskej, psychologickej perspektívy, a aktívna imaginácia, ktorú možno opísať ako vedomé snívanie. V knihe Človek a jeho symboly von Franzová opísala aktívnu imagináciu nasledovne: „Aktívna imaginácia je určitý spôsob imaginatívnej meditácie, pomocou ktorej možno vedome vstúpiť do kontaktu s nevedomím a vytvoriť vedomé spojenie s psychickými javmi.“ (Jung, Človek a jeho symboly, s. 206-207)

Von Franz v roku 1968 ako prvý publikoval, že matematická štruktúra DNA je analogická štruktúre I-ťingu. Odkaz na túto publikáciu uvádza v rozšírenej eseji Symboly Unus Mundus, ktorú uverejnila vo svojej knihe Psyche a hmota.

Carl Jung veril v jednotu psychologického a materiálneho sveta, t. j. že ide o jeden a ten istý svet, len s rôznymi prejavmi. Veril tiež, že tento koncept unus mundus možno skúmať prostredníctvom výskumu archetypov prirodzených čísel. Vzhľadom na svoj vek odovzdal tento problém von Franzovi. Týmto výskumom sa zaoberajú dve jej knihy: Číslo a čas a Psychika a hmota.

Okrem toho spolupracovala s Emmou Jungovou na knihe The Grail Legend (ISBN 0-691-00237-1), ktorá pojednáva o psychologickej symbolike zdokumentovaných legiend o Svätom gráli.