Mami, vezmem si otca

Moja bývalá najlepšia priateľka sa mi raz zdôverila, že verila, že sa vydá za svojho otca. Doslova. Svojej matke s najväčšou vážnosťou povedala: „Mami, vezmem si otca.“ Tá myšlienka je pre mňa aj v tom mladom veku prinajmenšom smiešna! Alebo možno nie. Psychologické výskumy ukazujú, že si naozaj berieme svojich otcov (alebo matky).

Existuje mnoho argumentov o výbere partnerov. Jeden z nich tvrdí, že najatraktívnejší muž a žena sa spárujú ako prví a vypadnú z výberu. Potom sa spárujú ďalší najatraktívnejší a tak ďalej (1991 Weiss). Iný tvrdí, že ľudí priťahujú tí, ktorí majú s nimi niečo dôležité spoločné (1991 Weiss). Tretí uvádza, že ľudia si vyberajú ľudí, ktorí poskytujú uspokojenie potrieb (1991 Weiss). Žiadna z nich sa však nedá porovnať s teóriou pripútanosti, ktorá v podstate hovorí, že vaše prvé vzťahy formujú to, ako sa formujú vaše vzťahy v dospelosti (2014 Streep).

Peg Streepová nám vo svojom článku „Prečo môže byť váš partner ako váš rodič“ stručne rozoberá teóriu pripútania. Existujú tri kategórie pripútanosti. Prvou sú „bezpečne pripútané deti“, ktoré vyrastali s milujúcimi a podporujúcimi rodičmi (2014). Títo ľudia vyrastajú s pozitívnym sebaobrazom a nemajú problém s hľadaním nových vzťahov (2014). Druhou kategóriou sú „neisto pripútané deti“, ktoré vyrastali s „nedôsledne pozornými“ rodičmi (2014). Títo ľudia vyrastajú ako úzkostliví (2014). A napokon treťou kategóriou sú „vyhýbavo pripútané deti“, ktoré vyrastali s „nepriateľskými“ rodičmi (2014). Streepová tiež poznamenáva, že všetci ľudia sú podvedome priťahovaní k známemu (2014). Preto to, ako ste sa pripútali k svojim rodičom, vydláždi cestu pre budúce romantické vzťahy. Možno si však kladiete otázku, nakoľko vaše detstvo skutočne ovplyvňuje vašu dospelosť.

Robert Weiss tvrdí, že pripútanosť v detstve a pripútanosť v dospelosti majú podobné procesy (Attachment Across the Lifecycle Weiss). Poznamenáva, že medzi týmito dvoma typmi pripútanosti existuje podobnosť v emocionálnych charakteristikách. Podobné sú napríklad pocity vzrušenia a rovnako aj motivácie, ktoré stoja za väzbami (Weiss). Keď teda hovoríme o vzťahoch dospelých, máme do činenia s modifikovanou verziou toho istého emocionálneho systému z detstva. Weiss tiež poznamenáva, že dochádza k „zovšeobecneniu skúseností“. Tu uvádza príklad dospelého človeka, ktorý má problémy s nadväzovaním romantických vzťahov, pretože jeho rodičia sa v detstve rozviedli (Weiss). Napokon Weiss naznačuje, že romantické vzťahy sa vytvárajú vtedy, keď vzťah medzi rodičmi a deťmi v podstate neexistuje. Podľa Weissa to vyplýva z myšlienky, že systémy pripútanosti dospelých sú neskorším štádiom systémov pripútanosti v detstve (Weiss). Celkovo tieto dôkazy naznačujú, že je veľmi nepravdepodobné, aby vzťahy dospelých boli oddelené od vzťahov z detstva.

Doporučujeme:  Ste SAD? - 4 otázky a odpovede o sezónnej afektívnej poruche

Moja bývalá najlepšia priateľka nebola tak ďaleko, keď povedala svojej matke, že sa vydá za jej otca. Vzťahy, ktoré si v detstve vytvoríte s rodičmi, podvedome určujú, ako si budete vytvárať romantické vzťahy s ostatnými. Ak sa teda pozeráte na svoju drahú polovičku a premýšľate, aké šťastie (alebo smolu) máte, že ste si vzali svojho otca alebo matku, môžete sa poďakovať svojmu detstvu.

Wiess, R. (n.d.). Väzba pripútanosti v detstve a dospelosti. In Attachment Across the Lifecycle (s. 66-77). New York, NY: Routledge.

Kvíz na záver

Ako sa volá autor knihy „Attachment Across the Lifecycle Weiss“?

 • Jaune
 • Pyrrha
 • Blake
 • Cardin
 • Glynda

Ktorá teória hovorí, že vaše prvé vzťahy formujú vaše vzťahy v dospelosti?

 • Sociálna psychológia
 • Kognitívno-behaviorálna terapia
 • Dbt
 • Spoluzávislosť
 • Vývoj v detstve
 • Medziľudské vzťahy

Aký je emocionálny systém z detstva, ktorého modifikovanou verziou sa zaoberáme?

 • Zdravé vzťahy
 • Emocionálna zrelosť
 • Svet dospelých
 • Romantickí partneri

Ako sa nazýva teória pripútanosti?

 • Najlepší herec vo vedľajšej úlohe
 • Marion Cotillard
 • Oscar
 • Hlavná úloha
 • Dreamgirls
 • Najlepšia herečka
 • Fiennes
 • Daniel day-lewis
 • Leonardo dicaprio

Ak ste si vzali svojho otca alebo matku, môžete sa poďakovať čomu?

 • Tínedžerské roky
 • Mladý život
 • Dospievanie

Kto má najväčšie šťastie, že sa oženil so svojím otcom?

 • Dcéra
 • Nevlastný otec
 • Mama
 • Vnuk
 • Manžel