Kategórie
Psychologický slovník

Magnetická chôdza

Magnetická chôdza je forma abnormality chôdze.

Nohy sa zdajú byť pripevnené k podlahe akoby magnetom. Pri magnetickej chôdzi sa každý krok začína „zápasníckym“ pohybom, ktorý nesie nohy hore a dopredu. Magnetickú chôdzu si možno predstaviť ako silný magnet, ktorý je silou ťahaný z
oceľovej dosky.

Dyskinéza: Atetóza – Tremor – Dyskinéza

Nožnicová chôdza – Cerebelárna ataxia – Festinujúca chôdza – Marche a petit pas – Propulzívna chôdza – Dupavá chôdza – Spastická chôdza – Magnetická chôdza

Krokovitá chôdza – Antalgická chôdza

Kŕč (trizmus) – Fascikulácia – Fibrilácia – Myokymia – Kŕč

Myopatická chôdza – Trendelenburgova chôdza – Holubia chôdza

Rachitický ruženec – Clubbing

anat (n/s/m/p/4/e/b/d/c/a/f/l/g)/phys/devp

noco (m/d/e/h/v/s)/cong/tumr, sysi/epon, injr

percent, iné (N1A/2AB/C/3/4/7A/B/C/D)

anat(h/r/t/c/b/l/s/a)/phys(r)/devp/prot/nttr/nttm/ntrp

noco/auto/cong/tumr, sysi/epon, injr

anat (h/n, u, t/d, a/p, l)/phys/devp/hist

noco (m, s, c)/cong (d)/tumr, sysi/epon, injr

Šablóna:Navigácie kostí a chrupaviekŠablóna:Navigácie kĺbov