Lynne Angus

Lynne Angus PhD, C. Psych. Senior Scholar, emeritná profesorka je klinická psychologička a pred odchodom do dôchodku pred dvoma rokmi pôsobila ako riadna profesorka na Katedre psychológie York University v Toronte v Kanade. Je spoluautorkou alebo editorkou 4 kníh a publikovala viac ako 100 výskumných článkov, v ktorých sa zaoberala prínosom metafory, rozprávania autobiografickej pamäte a vytvárania významov zameraných na emócie k výsledkom liečby klientov, ktorí podstupujú psychoterapeutické intervencie v prípade depresie, úzkosti a komplexnej traumy. Je bývalou prezidentkou Spoločnosti pre výskum psychoterapie a bývalou prezidentkou severoamerickej pobočky Spoločnosti pre výskum psychoterapie.

Doporučujeme:  Vedecké modelovanie