Ľudský stav

Ľudský stav zahŕňa celú skúsenosť ľudského bytia a ľudského života. Ako smrteľné bytosti máme rad biologicky podmienených udalostí, ktoré sú spoločné pre väčšinu ľudských životov a niektoré sú nevyhnutné pre všetkých. Spôsob, akým ľudia na tieto udalosti reagujú alebo sa s nimi vyrovnávajú, je ľudský stav. Pochopenie presnej povahy a rozsahu toho, čo sa rozumie pod ľudským stavom, je však samo osebe filozofickým problémom.

Tento pojem sa používa aj v metafyzickom zmysle na označenie radosti, strachu a iných pocitov alebo emócií, ktoré sú spojené s bytím a existenciou. Ľudia si v zrejme nadštandardnej miere spomedzi všetkých živých tvorov uvedomujú plynutie času, dokážu si pamätať minulosť, predstavovať si budúcnosť a uvedomujú si vlastnú smrteľnosť. Iba o ľuďoch je známe, že si kladú otázky týkajúce sa zmyslu života nad rámec základnej potreby prežitia alebo povahy existencie nad rámec toho, čo je empiricky zjavné: Aký je zmysel existencie? Prečo som sa narodil? Prečo som tu? Kam pôjdem, keď zomriem? Ľudský boj o nájdenie odpovedí na tieto otázky – a samotný fakt, že si ich dokážeme predstaviť a položiť – definuje ľudský stav v tomto zmysle slova.

Hoci samotný pojem sa stal populárnym vďaka filmovej trilógii The Human Condition (Ľudský stav) režiséra Masakiho Kobajašiho, ktorá skúmala tieto a súvisiace koncepty, snaha pochopiť ľudský stav siaha až k prvým pokusom ľudí pochopiť seba samých a svoje miesto vo vesmíre.

Doporučujeme:  História hypnózy