Listina práv pacientov v USA

Listina práv pacienta

Návrh zákona o právach a povinnostiach spotrebiteľov

McCain-Edwards-Kennedyho zákon o právach pacientov Senátny návrh zákona S.1052

McCainov, Edwardsov a Kennedyho senátny návrh zákona o právach pacientov S.1052 bol v roku 2001 pokusom o poskytnutie komplexnej ochrany všetkým Američanom v zdravotných plánoch.

Snemovňa reprezentantov a Senát prijali odlišné verzie zákona o právach pacientov. Hoci oba návrhy zákonov by pacientom poskytli kľúčové práva, ako napríklad rýchly prístup k pohotovostnej starostlivosti a lekárskym špecialistom, iba opatrenie schválené Senátom by pacientom poskytlo primerané prostriedky na presadzovanie ich práv.

Senátom schválený zákon o právach pacientov priznáva pacientom širokú škálu práv. Návrh zákona zabezpečí, aby pacienti mali právo na:

Kongres tento zákon v roku 2002 neprijal.

Doporučujeme:  Lifestart