Lieky znižujúce chuť do jedla

Anorektiká, anorexigeniká alebo lieky potláčajúce chuť do jedla sú lieky, ktoré znižujú chuť do jedla („anorektiká“, z gréckeho an- = „nie“ a oreg- = „rozšíriť, dosiahnuť“).

Doporučujeme:  Mapa interwiki