Leták 1

V posledných rokoch došlo na internete k tichej revolúcii, keď bol vyvinutý softvér, ktorý uľahčuje kolaboratívnu úpravu stránok každému, kto má prístup k modemu. Nazývajú sa wiki z havajského výrazu pre „rýchly“, pretože ich používanie je veľmi jednoduché.

Nedávno som dostal povolenie vytvoriť stránku pre oblasť vedomostí z psychológie s cieľom spoločne vytvoriť hypertextovú učebnicu, ktorá by poskytovala autoritatívny aktuálny prehľad všetkých poznatkov v tejto oblasti na úrovni podrobnosti vhodnej pre vysokoškolské a postgraduálne vzdelávanie.

Tí istí ľudia, ktorí sú zodpovední za prevádzku Wikipédie, budú poskytovať technickú podporu, pokiaľ ide o zálohovanie atď.

Používanie stránky je bezplatné, a to tak pre zadávanie, ako aj pre prístup. Dúfam, že si vytvorí medzinárodné publikum a povedie k šíreniu psychologických poznatkov cez jazykové hranice. Domnievam sa, že bude obzvlášť užitočná v oblastiach sveta, kde je nedostatok učebníc.

Pozývam každého, kto má záujem, aby sa na stránku dostal, naučil sa jednoduché postupy editovania a potom prispieval. Rozsah stránky nie je obmedzený a dúfam, že nájdeme kreatívne spôsoby, ako ju využiť nielen ako učebnicu, ale aj ako úložisko materiálov na svojpomoc, terapeutických protokolov, názorov používateľov, ako prostriedok spolupráce v rámci medzinárodného dialógu atď.

Na stránke je teraz viac ako 700 stránok, ktoré je potrebné doplniť. Môžete prosím povzbudiť ostatných, aby sa pripojili a prispeli čo najskôr? Veľa rúk robí ľahkú prácu!

Doporučujeme:  Centrá pre kontrolu chorôb