Lekárske vedy

Lekárske vedy poskytujú vedecký základ pre lekársku prax a podieľajú sa na práci vykonávanej v oblasti psychológie telesného zdravia.

Uvádzame tu zoznam lekárskych špecializácií a interdisciplinárnych odborov, pretože majú tendenciu vytvárať vlastné kánony výskumu.

Doporučujeme:  7 znakov patologického klamára