Kategórie
Psychologický slovník

Kremasterický reflex

Oblasť A (oranžová) predstavuje oblasť senzorických vlákien kontrolovaných genitofemorálnym nervom; oblasť B (zelená) predstavuje oblasť kontrolovanú ilioinguinálnym nervom; šípka C (červená s modrým obrysom) ukazuje smer a miesto, kde sa musí pohladiť koža, aby sa vyvolal tento reflex.

Kremasterický reflex je povrchový (t. j. blízko povrchu kože) reflex pozorovaný u ľudských mužov.

Tento reflex sa vyvoláva ľahkým pohladením hornej a mediálnej (vnútornej) časti stehna (smer pohladenia nie je dôležitý).Normálnou reakciou je okamžitá kontrakcia kremasterového svalu, ktorý vytiahne semenník na strane, ktorú hladíme (a len na tejto strane).

Konkrétne tento reflex využíva senzitívne a motorické vlákna genitofemorálneho nervu, ktoré sú tvorené vláknami z miechových nervov L1 a L2. Pri pohladení vnútorného stehna sa stimulujú senzorické vlákna femorálnej vetvy genitofemorálneho nervu a ilioinguinálneho nervu. Tieto synaptické vlákna v mieche aktivujú motorické vlákna genitálnej vetvy genitofemorálneho nervu, čo spôsobí, že sa kremačný sval stiahne a zdvihne semenník (pozri schému umiestnenia týchto nervových oblastí a umiestnenia stimulačného úderu).

U chlapcov môže byť tento reflex prehnaný, čo môže občas viesť k nesprávnej diagnóze kryptorchizmu.

Kremasterický reflex môže chýbať pri torzii semenníka, poruchách horného a dolného motorického neurónu, ako aj pri poranení chrbtice L1-L2. Môže sa vyskytnúť aj vtedy, ak bol ilioinguinálny nerv náhodne prerezaný počas opravy prietrže.

Kremasterický reflex môže byť užitočný pri rozpoznávaní núdzových situácií v semenníkoch. Prítomnosť kremasterického reflexu nevylučuje torziu semenníka z diferenciálnej diagnózy, ale rozširuje možnosti o epididymitídu alebo iné príčiny bolesti mieška a semenníkov. V každom prípade, ak sa torzia semenníka nedá definitívne a urýchlene vylúčiť, zvyčajne sa vykoná dopplerovské ultrazvukové vyšetrenie semenníka alebo exploratívny chirurgický zákrok, aby sa zabránilo možnej strate semenníka v dôsledku nekrózy.