Kontrolné zoznamy

Ako pomôcka na zapamätanie sa používa kontrolný zoznam alebo (check list). Pomáha zabezpečiť dôslednosť a úplnosť pri vykonávaní úlohy. Základným príkladom je „zoznam úloh“. Pokročilejším kontrolným zoznamom by bol plán, ktorý stanovuje úlohy, ktoré sa majú vykonať podľa denného času alebo iných faktorov.

Kontrolné zoznamy sú prezentované ako zoznamy s malými zaškrtávacími políčkami na ľavej strane stránky. Po vyplnení položky sa v políčku nakreslí malá zaškrtávacia či kontrolná značka.

Doporučujeme:  Teórie osobnosti (Kniha 2005)