Konflikt mezi skupinami

Meziskupinový konflikt je jedním z aspektů skupinového konfliktu a je konflikt vyvolán částečně efekty meziskupinové dynamiky a ingroup mimoskupinových sil

Skupinový konflikt, neboli nepřátelství mezi různými skupinami, je všudypřítomný rys společný všem úrovním společenské organizace (např. sportovním týmům, etnickým skupinám, národům, náboženstvím, gangům).[1]. Přestože je skupinový konflikt jedním z nejsložitějších fenoménů, které zkoumali sociální vědci, historie lidské rasy dokládá řadu skupinových konfliktů, které se během let proslavily. Například od roku 1820 do roku 1945 bylo odhadnuto, že během konfliktů mezi skupinami toho či onoho typu bylo zabito nejméně 59 milionů osob.[2] Literatura naznačuje, že počet úmrtí se mezi lety 1914 až 1964 téměř zdvojnásobil v důsledku dalšího skupinového konfliktu.[3]

Doporučujeme:  Sakadické potlačení posunu obrazu