Konceptuálny priming

Zdá sa, že konceptuálny priming je na rozdiel od primingu založený na operáciách sémantickej pamäte.

Doporučujeme:  Priestorová orientácia (vnímanie)