Komisia pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Komisia pre práva osôb so zdravotným postihnutím (Disability Rights Commission – DRC) je nezávislý verejný orgán, ktorý zriadil britský parlament s cieľom ukončiť diskrimináciu osôb so zdravotným postihnutím. Návrh zákona o rovnosti by nahradil DRC novou Komisiou pre rovnosť a ľudské práva s právomocami v oblasti všetkých právnych predpisov o rovnosti (rasa, pohlavie, zdravotné postihnutie, náboženstvo a viera, sexuálna orientácia a vek).

DRC ako NDPB sponzoruje ministerstvo práce a dôchodkov.

Herečka a rečníčka Julie Fernandezová je známou podporovateľkou KDR.

Doporučujeme:  Prierezové štúdie