Kohortový efekt

Termín kohortový efekt sa v spoločenských vedách používa na opis zmien v charakteristikách skúmanej oblasti (ako je výskyt určitej charakteristiky alebo vek pri nástupe ochorenia) v priebehu času medzi jednotlivcami, ktorí sú definovaní určitou spoločnou časovou skúsenosťou alebo spoločnou životnou skúsenosťou, ako je rok narodenia alebo rok vystavenia žiareniu

Kohortové efekty sú dôležité pre epidemiológov, ktorí hľadajú zákonitosti ochorení. Niektoré choroby môžu byť sociálne ovplyvnené prostredníctvom fenoménu anticipácie a kohortové efekty môžu byť indikátorom tohto druhu javu.

S cieľom zistiť, či je prítomný kohortový efekt, môže výskumník vykonať kohortovú štúdiu.

Doporučujeme:  Teória evolúcie