Kognitívny aktivizmus

Kognitívny aktivizmus je druh aktivizmu, ktorého cieľom je dosiahnuť sociálnu zmenu prostredníctvom rozvoja spôsobu, akým o veciach premýšľame, často prostredníctvom preformulovania diskusií alebo nového vymedzenia pojmov.Frank Luntz a George Lakoff sú príkladnými kognitívnymi aktivistami, hoci väčšina aktivistov sa do určitej miery podieľa na kognitívnom aktivizme.

Doporučujeme:  Filozofia náboženstva