Kognitívna konzistencia

Teória kognitívnej konzistencie je motivačná teória, ktorá tvrdí, že napätie vyplývajúce z konfliktných myšlienok motivuje správanie v snahe znížiť toto napätie. Konkrétne tvrdí, že vnútorná rovnováha presvedčení, myšlienok a správania určuje úroveň motivácie. Keď sa vyskytnú kognitívne rozpory, vzniká napätie a výsledkom je správanie, ktoré je zamerané na zníženie napätia.

Doporučujeme:  Decerebration