Koeficient úspešnosti

Koeficient úspešnosti sa vypočíta tak, že sa vezme vek úspešnosti a vydelí sa chronologickým vekom. Zvyčajne sa vyjadruje ako násobok 100.

Takže napríklad kvocient úspešnosti desaťročného dieťaťa, ktorého vek úspešnosti sa rovná veku priemerného dvanásťročného dieťaťa, je 1,2 (alebo 120 po vynásobení 100).

Doporučujeme:  Základné témy kritickej teórie