Ketosteroidy

Steroidný skelet. Uhlíky 18 a vyššie môžu chýbať.

17-ketosteroid je steroid, ktorý má ketónovú (C=O) funkčnú skupinu v polohe 17 (v pravom hornom rohu väčšiny diagramov).

Doporučujeme:  Ušné kostičky