Kent Norman

Kent Norman (narodený 8. marca 1947) je americký kognitívny psychológ.

Norman je v súčasnosti docentom na University of Maryland, College Park. V roku 1969 získal bakalársky titul v odbore psychológia na Southern Methodist University v Dallase v Texase a v roku 1973 doktorát na University of Iowa. Je riaditeľom Laboratória pre psychológiu automatizácie a zakladajúcim členom Laboratória interakcie človeka s počítačom na Marylandskej univerzite. Jeho výskum sa zaoberá posudzovaním a rozhodovaním, interakciou človeka s počítačom, elektronickými vzdelávacími prostrediami, metódami použiteľnosti a najnovšie aj počítačovým besnením.

Norman, K. L. (1991). Modely mysle a stroja: K.: Tok informácií a kontrola medzi ľuďmi a počítačmi. In M. C. Yovits (Ed.) Advances in Computers, New York: Academic Press, s. 201-254.

Norman, K. L. (2000). Návrh rozhrania človek-počítač. In The Encyclopedia of Psychology, American Psychological Association.

Doporučujeme:  Paul Smolensky