Kalciové kanály

Kalciový kanál je iónový kanál, ktorý vykazuje selektívnu priepustnosť pre vápnikové ióny. Niekedy sa používa synonymum napäťovo závislý vápnikový kanál, hoci existujú aj ligandom riadené vápnikové kanály.

Nasledujúce tabuľky vysvetľujú gating, gén, umiestnenie a funkciu rôznych typov vápnikových kanálov, tak napäťovo, ako aj ligandovo riadených.

Blokátory kalciových kanálov sa používajú na liečbu hypertenzie.

Doporučujeme:  Škola v Zürichu