Je osamelosť pozitívnym aspektom života?

Rozmýšľali ste niekedy o osamelosti z pozitívneho hľadiska? Myslím, že väčšina z nás nie. Slovo „osamelosť“ mnohým z nás neznie príjemne, pretože si myslíme, že osamelosť je niečo zlé. Ľudia majú tendenciu spájať si osamelosť s nepriateľstvom, izoláciou a nespoločenskosťou. S osamelosťou sa spája toľko negatívnych konotácií, že ju možno vnímame ako nežiaduci aspekt života.

Málokto z nás však chápe, že osamelosť môže byť v živote pozitívna. Bez ohľadu na to, akí sme spoločenskí, sympatickí a priateľskí, všetci musíme niekedy v živote prejsť fázou osamelosti.

Ako teda vnímať osamelosť a ako môže byť pre nás pozitívna? Prvým krokom je pochopiť, čo je to osamelosť. Osamelosť nie je to isté ako byť sám. Niekedy si ľudia vyberajú byť sami, pretože im to dáva pocit uspokojenia alebo spôsobuje, že sú šťastní a sebestační (Martin, 2016). Niekedy spisovatelia alebo umelci zistia, že samota im umožňuje byť kreatívnejšími a dokonca produktívnejšími. Osamelosť nie je voľba. Jednotlivec sa môže cítiť osamelý, aj keď je v dave, a človek si môže vybrať, že bude sám, a napriek tomu bude šťastný (Taylor, Peplau a Sears, 2006). To všetko závisí od osobnosti jednotlivca.

Osamelosť je hlboký pocit izolácie, keď človek cíti, že nemá nikoho, s kým by sa mohol porozprávať, alebo niekoho, kto by ho vypočul. Mať tohto „niekoho“ im dáva pocit, že sa o nich niekto stará, pretože im poskytuje duševné, sociálne a psychologické spojenie (Buchanan, 2012). Osamelosť môže byť spôsobená rôznymi dôvodmi, napríklad presťahovaním sa na nové miesto, vzdialením sa od rodiny, priateľov alebo blízkych, ukončením vzťahu alebo dokonca fyzickou chorobou (Taylor, Peplau a Sears, 2006). Situačná osamelosť môže u ľudí vyvolať depresiu a pocit nešťastia. Nakoniec sa ľudia zo situačnej osamelosti dostanú a znovu si vytvoria uspokojivý sociálny život (Taylor, Peplau, & Sears, 2006). Môžu však nastať situácie, keď sa ľudia nedokážu pohnúť zo svojej situácie alebo zmeniť svoje okolnosti a nevyhnutne čelia dlhej fáze osamelosti.

Doporučujeme:  Čo sa stane, keď temný empatik stretne iného temného empatika?

Rokach (2004) poznamenáva, že osamelosť môže spôsobiť, že si ľudia oddýchnu od svojho hektického životného tempa a zažijú samotu, čo môže viesť k sebareflexii a introspekcii, ktorá vedie k lepšiemu sebauvedomeniu. Na základe Rokachovho (2004) pozorovania možno zdôrazniť, že osamelosť môže byť pre nás niekedy pozitívna. O Thomasovi Wolfovi, americkom spisovateľovi 20. storočia, sa hovorí, že vytvoril niektoré zo svojich najlepších diel (O čase a rieke, Look Homeward Angel a Youngblood Hawke), keď sa topil v mori samoty (Buchanan, 2012). Nie z každého z nás sa vďaka osamelosti môžu stať uznávaní spisovatelia, ale môže nám pomôcť nasmerovať život pozitívnym smerom tým, že rozšíri priestor na reflexiu, sebauvedomenie, individualitu a tvorivosť (Rokach, 2004).

Čo si o tom myslíte? Dá sa osamelosť zmeniť na pozitívnu vec?

Buchanan, H.A. (2012). Essays. Indiana: AuthorHouse

Rokach, A. (2004). Osamelosť vtedy a teraz: A.: Reflexie o sociálnom a emocionálnom odcudzení v každodennom živote. Current Psychology, roč. 23, č. 1, s. 24-40.

Taylor, S.E., Peplau, L.A. a Sears, D.O. (2006). Sociálna psychológia. Dvanáste vydanie. India: Pearson Education.

Kvíz na záver

Kto je autorom knihy „Osamelosť je spôsobená rôznymi príčinami“?

 • Elton
 • Miley
 • Gerard
 • Santana
 • Jonny
 • Freddie
 • Dylan
 • Guthrie
 • Vic

Aký je najlepší spôsob, ako sa zbaviť samoty?

 • Kmart
 • Rádio shack
 • Spoločnosť Kohl’s
 • Sponky
 • Zellers

Je osamelosť pozitívna vec?

 • To
 • Jeden
 • Nápad
 • Vlastne
 • ‚s
 • Vždy

V čom ľudia zažívajú samotu?

 • Životy