James Rest

James Rest bol profesorom na katedre pedagogickej psychológie na Minnesotskej univerzite. V roku 1982 pomohol spolu s kolegami Muriel Bebeauovou, Darciou Narvaezovou a Stevom Thomom formálne založiť Centrum pre štúdium etického rozvoja. Medzi jeho prínosy v tejto oblasti patrí formulovanie teórie a metodológie Testu definovania otázok, ktorý je súčasťou modelu morálneho rozvoja. Tento model vychádzal z postkonvenčných teórií Lawrenca Kohlberga a jeho štádií morálneho vývinu, pričom tento prístup nazval „neohlbergovský“.

James Rest zomrel v roku 1999, v jeho práci pokračovali jeho kolegovia a spolupracovníci v Centre pre štúdium etického rozvoja.

Doporučujeme:  Syracuse University