James C. Anthony

James C. Anthony je od októbra 2003 profesorom na katedre epidemiológie Lekárskej fakulty Michiganskej štátnej univerzity, pričom do roku 2009 pôsobil ako vedúci katedry. V rokoch 1972 až 2003 pôsobil na fakultách University of Minnesota College of Pharmacy a Johns Hopkins University School of Hygiene and Public Health (teraz známa ako „Bloomberg School of Public Health“). Naďalej pôsobí ako mimoriadny profesor na Univerzite Johnsa Hopkinsa a je spojený s jej Katedrou duševného zdravia.

Doporučujeme:  Inštitúty pre rozvoj ľudského potenciálu