Jacob Robert Kantor

Jacob Robert Kantor (1888 – 1984), známy aj ako J. R. Kantor, bol významný psychológ, ktorý bol priekopníkom naturalistického systému v psychológii.

Kantor sa narodil v roku 1888 v Harrisburgu v Pensylvánii. Na univerzitu v Chicagu nastúpil so záujmom o chémiu, ale potom objavil lásku k psychológii. V roku 1914 získal Kantor titul PhD. v roku 1917 získal doktorát a v rokoch 1917 až 1920 pôsobil ako inštruktor na Chicagskej univerzite. Potom sa stal na 39 rokov profesorom na univerzite v Indiane.

Kantor odišiel do dôchodku v roku 1959, ale pokračoval v pedagogickej činnosti ako hosťujúci profesor na New York University a potom na University of Maryland. V roku 1964 bol vymenovaný za výskumného pracovníka na Chicagskej univerzite, kde pôsobil až do svojej smrti o dvadsať rokov neskôr.

Príspevky k psychológii

Jedným z Kantorových najväčších prínosov pre psychológiu bolo rozvinutie naturalistických názorov v psychológii. Kantor sa snažil vytvoriť vedeckú metódu na skúmanie psychológie, podobne ako sú vedecké metódy v biológii, chémii a fyzike. Kantor túto metódu objektívnej psychológie použil na ďalší výskum v oblasti sociálnej psychológie a behaviorálnej psychológie. Je jedným z najznámejších moderných filozofov vedy. Kantorove príspevky do oblasti psychológie pomohli rozvinúť psychológiu do dnešnej podoby vedy.

Doporučujeme:  Peer poradenstvo