Introverti majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať depresiu

Keď som si prezerala výskumné články týkajúce sa introvertov, s prekvapením som zistila, že introverti sú ľudia náchylní na depresiu. Sám som introvert a v živote som si prežil svoje, keď som sa cítil modro alebo som mal dlhú fázu, keď som bol na dne. Niekedy som omylom použil výraz „depresívny“ alebo „depresia“, keď sa ma priatelia alebo príbuzní pýtali, prečo som smutný alebo som sa rozhodol uzavrieť do seba. Pokiaľ viem, nebol som klinicky depresívny…

Janowsky (2001) našiel čoraz viac dôkazov, ktoré naznačujú, že introverzia súvisí s depresiou. V štúdii (Moeller et al., 2015) na 301 dánskych pacientoch vo veku 18 – 70 rokov bola diagnostikovaná jedna depresívna epizóda (na základe kritérií MKCH-10). Zo štúdie boli vylúčení jedinci s bipolárnou poruchou, neafektívnou psychickou poruchou alebo opakovanou depresiou. V štúdii bol použitý Eysenckov osobnostný dotazník (EPQ) s cieľom zistiť, či existuje korelácia medzi typmi osobnosti a depresívnymi a úzkostnými symptómami (Moeller et al., 2015). Štúdia použila analýzu psychometrickej validity na identifikáciu 5 klinicky relevantných komponentov interpersonálnej citlivosti a depresie. Štúdia zistila, že medzi extroverziou a depresiou neexistuje žiadna súvislosť, keďže identifikovala, že extroverzia pôsobí ako ochranná črta pred depresiou. Štúdia však zistila pozitívnu koreláciu medzi introverziou a depresiou. Keďže introverti majú tendenciu sociálne sa stiahnuť, ich reakcia na stres spôsobuje, že sa zvyšuje riziko sociálneho stiahnutia, ktoré ďalej vedie k nedostatku pozitívneho posilnenia, čím sa spúšťa depresívna epizóda (Moeller et al., 2015).

Možno je na tejto prezentovanej skutočnosti niečo pravdy, pretože výskumné štúdie zistili súvislosť medzi depresiou a introverziou. Introverti sú náchylnejší na depresiu ako extroverti, a to z toho dôvodu, že sú to ľudia, ktorí si na rozdiel od extrovertov problémy zvnútorňujú. Extroverti svoje problémy externalizujú tým, že ich riešia interaktívne (Helgoe, 2013). Introverti radšej berú problémy do svojho vnútra a pracujú na nich (Helgoe, 2013). Keďže trávia veľa času premýšľaním, uvažovaním a hodnotením svojich myšlienok, pocitov a udalostí/ľudí, spôsob, akým internalizujú problémy, sa podpisuje na ich duševnom zdraví.

Doporučujeme:  11 typov menej známych porúch príjmu potravy

Introverti vnímajú negatívne zážitky z prostredia alebo vonkajšie podnety, ktoré ovplyvňujú ich pocity, úsudok a spracovanie celej udalosti. Keďže introverti si problémy berú do svojho vnútra, niekedy to môžu prehnať, čo na nich kladie veľkú psychickú záťaž (Helgoe, 2013). To vysvetľuje, prečo introverti častejšie trpia depresiami?

Podľa psychologičky Elaine Aronovej a jej kolegov sú introverti „veľmi citliví ľudia“. Sú dobrí v zachytávaní jemných náznakov vo svojom okolí do takej miery, že dokážu zistiť, čo si ostatní myslia a cítia (Helgoe, 2013). Niekedy ich možno vnímať ako „čitateľov myšlienok“. Nie je to presne tak… Sú dobrí vo vnímaní motívov, myšlienok, pocitov druhých na základe gest ľudí, tónu komunikácie a správania.

Introverti sú ďalej nositeľmi spoločenských problémov alebo problémov v rodine, pretože sú to v podstate starostliví ľudia (Helgoe, 2013). Ako veľmi citliví ľudia sa utápajú v nespravodlivosti/neprávosti vo svete alebo v krivde, ktorá sa deje niekomu z ich známeho okruhu.

Aj keď sa zdá, že súvislosť medzi introverziou a depresiou nie je príliš radostnou správou, je tu aj niekoľko dobrých správ. Introverti sú realisti a uznávajú, že na to, aby sa dostali z depresie, je potrebné vyhľadať pomoc alebo alternatívne riešenie (napríklad svojpomocnú knihu/spolužitie s priateľom). Úprimne si uvedomujú svoje obmedzenia a hľadajú spôsoby, ako pretransformovať svoje zvnútornené problémy. Snažia sa získať nový náhľad, ktorý by priniesol oslobodzujúcu zmenu v ich myslení (Helgoe, 2013).

Jednou zo schopností introvertov je ich vnútorné ja. Keď sa vyskytnú problémy, vedia sa zaoberať svojimi myšlienkami a pocitmi, nájsť riešenia (mechanizmy zvládania), stať sa spokojnými a pohodlnými, na rozdiel od extrovertov, ktorí sa rozhodnú buď ignorovať, potlačiť alebo odvrátiť pozornosť od hlboko zakorenených problémov mysle (Helgoe, 2013).

Doporučujeme:  7 prekvapivých návykov, ktoré si môžete osvojiť kvôli depresii

Kvíz na záver

Ktorý typ ľudí má tendenciu uzatvárať sa do seba?

 • Extroverti
 • Intjs
 • Plachí ľudia

S čím súvisí introverzia?

 • Úzkosť
 • Myšlienky na samovraždu
 • Panická porucha

Čím sa vedia extroverti zaoberať, keď sa vyskytnú problémy?

 • Emócie
 • Neistota

Na čo sa používal Eysenckov osobnostný dotazník?

 • Štúdie
 • Výskumníci
 • Metaanalýza

Kedy sa extroverti vedia zaoberať svojimi myšlienkami a pocitmi, nájsť riešenia (mechanizmy zvládania), stať sa spokojnými a pohodlnými, na rozdiel od extrovertov, ktorí sa buď rozhodnú ignorovať, potlačiť alebo rozptýliť hlboko zakorenené problémy mysle (Helgoe, 2013)?

 • Problémy