Inštitucionálne repozitáre

Inštitucionálny repozitár je online miesto na zhromažďovanie a uchovávanie – v digitálnej forme – intelektuálnych výstupov inštitúcie, najmä výskumnej inštitúcie.

V prípade univerzity by to zahŕňalo materiály, ako sú články z výskumných časopisov
(pred (preprinty) a po (postprinty) recenznom konaní a digitálne verzie diplomových a dizertačných prác, ale môže zahŕňať aj iné digitálne aktíva vytvorené v rámci bežného akademického života, ako sú administratívne dokumenty, poznámky z kurzov alebo vzdelávacie objekty.

Dva hlavné ciele inštitucionálneho repozitára sú:

Pôvod pojmu „inštitucionálny repozitár“ [IR] je dvojaký:

Doporučujeme:  Senzorická spätná väzba