Inferenčná sémantika rolí

Inferenčná sémantika rolí (tiež: konceptuálna sémantika rolí, funkčná sémantika rolí, procedurálna sémantika) je prístup k teórii významu silne ovplyvnený neskoršou filozofiou Ludwiga Wittgensteina, ktorý stotožňuje význam s použitím. Niektoré verzie sa zameriavajú na úlohu reprezentácie v mysli agensa, zatiaľ čo iné uznávajú vonkajšie faktory. Medzi zástancov tejto teórie patria W. Woods, Gilbert Harman, Paul Horwich a Ned Block.

Inferenčnú sémantiku rolí možno považovať za protiklad pravdivostno-podmienkovej sémantiky. Jerry Fodor zaviedol termín „inferenčná sémantika rolí“, aby ju napadol ako holistický (t. j. v podstate nekompozičný) prístup k teórii významu.

Tento prístup súvisí s opismi dôkazovo-teoretickej sémantiky v sémantike logiky, ktoré spájajú význam s procesom uvažovania.

Doporučujeme:  Šintoizmus