Induktívne uvažovanie

Indukcia alebo induktívne uvažovanie, niekedy nazývané induktívna logika, je proces uvažovania, pri ktorom sa predpokladá, že predpoklady argumentu podporujú záver, ale nezaručujú ho. Používa sa na pripisovanie vlastností alebo vzťahov typom na základe tokenov (t. j. na základe jedného alebo malého počtu pozorovaní alebo skúseností); alebo na formulovanie zákonov na základe obmedzených pozorovaní opakujúcich sa javových vzorcov. Indukcia sa využíva napríklad pri používaní špecifických propozícií, ako napr:

…vyvodiť všeobecné tvrdenia, ako napríklad:

Doporučujeme:  Chrám spánku